Segregacja odpadów os. Bobrek Zachód

 

Szanowni Mieszkańcy !

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie zwraca się  z uprzejmą prośbą do wszystkich Mieszkańców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów. Na terenie Osiedla Bobrek-Zachód Urząd Miejski w Cieszynie przeprowadził kontrolę punktów gromadzenia odpadów komunalnych. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej segregacji. Recykling (segregacja odpadów) jest to jedna z metod ochrony środowiska, która ma na celu zmniejszenie ilości odpadów i zużycia surowców naturalnych.

Prosimy o zapoznanie się z ulotkami informacyjnymi na temat segregacji odpadów.

W przypadku nie zastosowania się Państwa do naszej prośby i dalszych uwag Urzędu Miejskiego, zostanie naliczona wyższa opłata, jak za śmieci niesegregowane tj. 19,53 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel mieszkania jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 


 

Ze szczególami możecie Państwo zapoznać się także na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

http://um.cieszyn.pl/smieci/

 

 

 
 
 
Realizacja: Agencja Marketingu internetowego Optimal IT