Aktualności

 

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie na podstawie

§ 32 Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie

ZWOŁUJE

w dniu 26 czerwca 2018r. o godz. 17.00 w świetlicy OSP Bobrek w Cieszynie przy ul. Kościuszki 3

WALNE  ZGROMADZENIE  SPÓŁDZIELNI

Na obrady Walnego Zgromadzenia prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ponadto informuje, iż od dnia 12.06.2018r. wszystkie sprawozdania i  projekty uchwał, będące przedmiotem obrad, będą znajdowały się do wglądu – w godzinach pracy Spółdzielni – w  siedzibie Zarządu Spółdzielni w Cieszynie przy ul. Bielskiej 84, w Administracjach osiedli tj. ADM Bobrek-Zachód w  Cieszynie ul. Milaty 7b i ADM Pogwizdów w Pogwizdowie przy ul. Matusiaka 4 oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni w Strefie Mieszkańca.

Serdecznie zapraszamy

Poniżej można zapoznać się z porządkiem obrad

więcej

Klauzula informacyjna RODO

więcej

E-mail
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997
Pogotowie wodociągowe - 994
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991

 
 
 
Realizacja: Agencja Marketingu internetowego Optimal IT