Aktualności

Zgodnie z protokołem Komisji referendalnej z dnia 20.02.2021r.

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie podaje wyniki

z przeprowadzonego referendum w/s wykonania monitoringu wizyjnego

na terenie osiedla w  Pogwizdowie:

Frekwencja wyniosła 26% osób uprawnionych do głosowania.

Ilość osób uprawnionych do głosowania ogółem: 705,

Ilość osób potwierdzających oddanie głosu zgodnie z  listą wyborczą: 188,

Ilość oddanych kart do głosowania: 188,

Głosów za: 130 co stanowi 18% osób posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na terenie osiedla w Pogwizdowie,

Głosów przeciw: 58 co stanowi 8% osób posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na terenie osiedla w Pogwizdowie

Zgodnie z Regulaminem funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie decyzja w/s

zainstalowania monitoringu wizyjnego obejmującego tereny zewnętrzne,

a stanowiące mienie Spółdzielni wymaga zgody minimum 75% osób posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.

Wynik referendum: monitoring wizyjny nie zostanie zainstalowany na terenie osiedla w Pogwizdowie.

 

więcej

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą zmiany ramówki TELEWIZJI POLSAT

więcej

E-mail
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997
Pogotowie wodociągowe - 994
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991

 
 
 
Realizacja: Agencja Marketingu internetowego Optimal IT