Aktualności

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Cieszynie informuje, iż w dniu 2 maja 2018r. (środa) Spółdzielnia będzie nieczynna.

Dyżur pełnić będzie Administracja osiedla.

Telefony awaryjne znajdują się na tablicach ogłoszeń w poszczególnych klatkach schodowych.

więcej

W wyniku usunięcia awarii na sieci wodociągowej na terenie osiedla w Pogwizdowie, do Spółdzielni wpłynęły liczne zgłoszenia mieszkańców dotyczące  pogorszenia jakości dostarczanej wody. W związku z powyższym na zlecenie Spółdzielni,  Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej przeprowadziły badanie wody- miejsce poboru lokal mieszkalny na terenie os. Pogwizdów. Ponadto do badania zostały pobrane próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Rudniku. 

Stwierdzono: brak przekroczeń parametrów wody określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku ( Dz.U. 2017r. poz. 2294) w  sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

więcej

E-mail
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997
Pogotowie wodociągowe - 994
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991

 
 
 
Realizacja: Agencja Marketingu internetowego Optimal IT