Dokumenty do pobrania

Zapraszamy wszystkich chętnych członków Spółdzielni o przesłanie swoich adresów e-mail wraz z hasłami dostępu do logowania w Strefie Mieszkańca.

Prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia i przesłanie na adres  sekretariat@gsm.cieszyn.pl

Spółdzielnia potwierdzi emailem zwrotnym nadanie hasła dostępu.

Ponadto poniżej zostały zamieszczone:

oświadczenia o ilości osób,

pełnomicnictwo Walne Zgromadzenie Spółdzielni

 
E-mail
 
 
Realizacja: Agencja Marketingu internetowego Optimal IT