O spółdzielni

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Cieszynie została powołana do życia w dniu 22.04.1986 roku. Jej rejestracji dokonał Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy pod numerem Ars I 211. Siedziba Spółdzielni znajduje się w Cieszynie, ul. Bielska 84. Obecnie Spółdzielnia wpisana jest pod numerem 0000132579 do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jako osoba prawna posiada numer identyfikacji podatkowej nadany przez Urząd Skarbowy tj. 548-007-52-29.

Przedmiotem funkcjonowania Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie jest zgodnie z klasyfikacją działalności:

· Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

· Wynajem nieruchomości na własny rachunek

· Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

· Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

· Działalność domów i ośrodków kultury.

Wykonywaną działalność potwierdza numer REGON 001241065.

Czas na jaki została utworzona Spółdzielnia jest nieoznaczony.

Mienie należące do Spółdzielni to budynki mieszkalne połączone w 21 nieruchomości jedno i welobudynkowych, siedziba Spółdzielni w Cieszynie ul. Bielska 84 oraz pawilon handlowy w Pogwizdowie.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Cieszynie zarządza dwoma osiedlami tj. osiedlem  Bobrek - Zachód w Cieszynie i osiedlem Pogwizdów w Pogwizdowie, Gmina Hażlach:

  • osiedle Bobrek - Zachód w Cieszynie to 445 lokali o powierzchni 24 950m²,
  • osiedle Pogwizdów to 470 lokali o powierzchni 26 100m².

Na obu osiedlach znajdują się boiska sportowe do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz place zabaw.

 
E-mail
 
 
Realizacja: Agencja Marketingu internetowego Optimal IT