Aktualności

Informujemy, że w dniu 02.05.2024 r. (czwartek) Spółdzielnia będzie nieczynna. Dyżur pełnić będzie Administracja Osiedla. Telefony awaryjne znajdują się na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

 

więcej

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie na podstawie

§ 32 Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie

ZWOŁUJE

w dniu 21.05.2024 r. o godz. 16.30 w Sali Konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 62

WALNE  ZGROMADZENIE  SPÓŁDZIELNI

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie informuje, iż wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad, znajdują się do wglądu – w godzinach pracy Spółdzielni – w  siedzibie Zarządu Spółdzielni w Cieszynie przy ul. Bielskiej 84, w Administracjach osiedli tj. ADM Bobrek-Zachód w Cieszynie ul. Milaty 7b i ADM Pogwizdów w Pogwizdowie przy ul. Matusiaka 4 oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni w Strefie Mieszkańca. 

Serdecznie zapraszamy

Ponadto informujemy, iż do skrzynek pocztowych zostaną dostarczone zawiadomienia wraz z porządkiem obrad o Walnym Zgromadzeniu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie, które zostaną zamieszczone także na tablicach ogłoszeń w poszczególnych klatkach schodowych. 

Druk pełnomocnictwa jest do pobrania w siedzibie Zarządu Spółdzielni lub na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Dokumenty do pobrania. 

Poniżej można zapoznać się z treścią porządku obrad.

 

więcej

W dniu 27 kwietnia 2024  (sobota) między 11:00 a 14:00 Zamek Cieszyn zaprasza na wielkie sprzątanie Bobrka. Wydarzenie będzie animowane przez Fundację Górom – Czyste Beskidy  -  która zapewni namioty, pakiety do sprzątania, warsztaty i animacje.

Poniżej został zamieszczony plakat promujący powyższe wydarzenie.

więcej

Informujemy, iż w skrzynkach na listy znajdują się wypowiedzenia obecnych stawek eksploatacyjnych i utrzymania nieruchomości wraz z informacją o wysokości stawek eksploatacyjnych i utrzymania nieruchomości obowiązujących od 01 lipca 2024 r. oraz nowe naliczenia opłat eksploatacyjnych, obowiązujące od 01.04.2024 r. 

więcej

E-mail
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997
Pogotowie wodociągowe - 994
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991

 
 
 
Realizacja: Agencja Marketingu internetowego Optimal IT