Obowiązkowe przeglądy wentylacji i szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych
 

2020-11-20

SZANOWNI  MIESZKAŃCY


Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Cieszynie zawiadamia, iż odbędzie się obowiązkowy przegląd wentylacji, oraz przegląd szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych, w terminach podanych w odrębnych harmonogramach.
Zdajemy sobie sprawę, że wizyta kominiarza, oraz osoby kontrolującej instalację gazową w czasie zaistniałej sytuacji epidemicznej SARS-CoV- 2 związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa, może być dla Państwa trudna, niestety obowiązek przeglądów nakładają na nas stosowne przepisy. Żadna z ustaw antycovidowych nie zniosła ani nie zawiesiła ich obowiązywania. Jesteśmy przekonani, że zastosowane środki ostrożności zapewnią bezpieczeństwo Państwu i osobie dokonującej przeglądów.

Dla Państwa bezpieczeństwa, w związku ze stanem epidemicznym koronawirusa prosimy o przestrzeganie kilku prostych zasad ochrony epidemicznej:

  1. Przed przeglądem  oraz bezpośrednio po nim prosimy o staranne przewietrzenie mieszkania.
  2. Po wizycie prosimy o przeprowadzenie dezynfekcji klamek drzwi wejściowych do lokalu środkiem dezynfekcyjnym.
  3. Prosimy o zachowanie co najmniej 2 m. dystansu do osoby przeprowadzającej przegląd.
  4. W czasie wizyty prosimy o zasłonięcie nosa i ust.
  5. Jeśli znajdują się Państwo w kwarantannie lub chorują, prosimy o przekazanie tej informacji do Działu Technicznego spółdzielni (tel. 33 479 40 00), na Administrację osiedla, lub bezpośrednio osobie przeprowadzającej przegląd.

Informujemy, że każda z osób przeprowadzających przegląd, będzie wyposażona w maseczkę oraz po każdej wizycie w lokalu będzie dezynfekowała ręce.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o udostępnienie lokali w celu realizacji przeglądów.

 


 


 
Realizacja: Agencja Marketingu internetowego Optimal IT