Lokale mieszkalne

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Cieszynie, przy ulicy Bielskiej 84 ogłasza przetarg pisemny na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych:

 

Pogwizdów, ul. Morcinka 8A/8 o  powierzchni użytkowej 60,32 m², III piętro.

Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i w.c.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,80 m².

Wartość rynkowa w/w mieszkania cena wywoławcza: 158 950,00 zł

Wadium wymagane w wysokości: 7 940,00 zł

 

Pogwizdów, Stalmacha 7C/10 o powierzchni użytkowej 49,34 m², IV piętro

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,16 m².

Wartość rynkowa w/w mieszkania cena wywoławcza: 116 000,00 zł

Wadium wymagane w wysokości: 5 800,00 zł

 

  1. Wartość rynkowa w/w mieszkania stanowi kwotę wyjściową do przetargu.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.
  3. W/w lokale nie posiadają  świadectwa energetycznego.
  4. Specyfikacja określająca co powinna zawierać oferta przetargowa wydawana jest w sekretariacie siedziby Zarządu Spółdzielni lub dostępna jest na naszej stronie internetowej www.gsm.cieszyn.pl.
  5. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w terminie do 22.02.2021 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie ul. Bielska84. 
  6. Przetarg odbywa się zgodnie z Regulaminem organizowania przetargu na uzyskanie prawa odrębnej własności lokalu obowiązującym w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Cieszynie, który jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.
  7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2021 r. w siedzibie Spółdzielni w Cieszynie ul. Bielska 84.
  8. Zarząd Spółdzielni na podstawie ustaleń Komisji przetargowej rozstrzygnie o wyborze oferty zawiadamiając o tym na piśmie oferentów; Zarząd zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania.
 
E-mail
 
 
Realizacja: Agencja Marketingu internetowego Optimal IT