30-lecie GSM w Cieszynie

JUBILEUSZ 30-LECIA GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIESZYNIE

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Cieszynie została powołana w 1986r. dla realizacji zasobów mieszkaniowych Kopalni „Morcinek” w Kaczycach. Zebranie Członków Założycieli odbyło się w dniu 17.01.1986r. Pierwsza rejestracja w Sądzie miała miejsce w dniu 22 kwietnia 1986r. Spółdzielnia zrzeszona jest w Regionalnym Związku Rewizyjnym Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

W roku 2016 Spółdzielnia obchodzi 30 lecie swojej działalności.

W tym czasie funkcje w organach spółdzielni pełnili:

Przewodniczący Rad Nadzorczych: Hubert Madej ( 1986-1990), Euzebiusz Gajda ( 1990 - 1992), Tadeusz Kopeć (1992-1993), Andrzej Żurek ( 1993-2001), Roman Kuczaty ( 2001-2008), Monika Giemza ( 2008-2011), Mariusz Kolanko ( 2011 do nadal).

Prezesi Zarządu: Zbigniew Głazowski ( 1988-1991), Stanisław Szczyrba (1991 - 1993), Tadeusz Kopeć ( 1993-1999), Maria Jendrysek ( 1999 do nadal).

Obecny skład Rady Nadzorczej:

Mariusz Kolanko- Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Piotr Krupa- Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Jan Perek – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Henryk Pierchała – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Stanisław Sikora – Członek Rady Nadzorczej, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Posmyk – Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Piotr Penno – Członek Rady Nadzorczej i Członek Komisji Rewizyjnej.

Obecny Zarząd Spółdzielni tworzą:

Maria Jendrysek – Prezes Zarządu

Beata Glac – Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych, Główny księgowy

Krzysztof Wasik – Społeczny Członek Zarządu

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Cieszynie zarządza dwoma osiedlami tj. Osiedlem „Bobrek - Zachód” w Cieszynie i Osiedlem „Pogwizdów” w Pogwizdowie Gmina Hażlach. Mienie należące do Spółdzielni to budynki mieszkalne połączone w 21 nieruchomości jedno i wielobudynkowych, siedziba Spółdzielni przy ul. Bielskiej 84 w Cieszynie oraz pawilon handlowy w Pogwizdowie ul. Matusiaka.

Osiedle „Bobrek - Zachód” w Cieszynie to 445 lokali o powierzchni 24 950m2 .

Osiedle „Pogwizdów” w Pogwizdowie to 470 lokali o powierzchni 26 100m2 .

Na osiedlach zamieszkuje 2212 osób. W przeciągu wszystkich lat Spółdzielnia przyjęła w poczet członków 1923 osoby w tym os. Bobrek Zachód w Cieszynie 1097 członków, os. Pogwizdów 826 członków. Obecnie Spółdzielnia zrzesza 742 członków zamieszkałych (os. Bobrek – Zachód 359 członków, os. Pogwizdów 383 członków) oraz 42 członków oczekujących.

 

W wyniku inicjatywy członków Spółdzielni w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok ogłoszonego przez Gminę Cieszyn, został wybrany projekt pt. „Wykonanie miejsca rekreacji sportowej, siłowni terenowej o nawierzchni bezpiecznej przy ul. Bobka na terenie os. Bobrek – Zachód w Cieszynie”. Na ten cel Spółdzielnia otrzymała z budżetu gminy kwotę 49 990,00 zł, realizacja inwestycji nastąpi w 2016 roku.

 

Na terenie os. Bobrek – Zachód w Cieszynie została zrealizowana inwestycja dotycząca wykonania łącznika drogi ul. Milaty – Dyboskiego w Cieszynie i dostosowania parametrów istniejącej drogi wewnętrznej ul. Milaty do parametrów drogi pożarowej,

Systematycznie wykonywane są okresowe przeglądy techniczne budynków, urządzeń i instalacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przeprowadzane są remonty, modernizacje i konserwacje budynków, co pozwala na utrzymanie ich w stałej sprawności technicznej . Inwestujemy w nowoczesne , energooszczędne technologie. Dbamy o utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych.

  • Zmodernizowano instalację domofonową,
  • Dokonano wymiany stolarki drzwiowej i stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych oraz na klatkach schodowych, natomiast mieszkańcom którzy dokonali wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych przyznawane jest dofinansowanie,
  • Remontowano chodniki, schody terenowe,
  • Został przeprowadzony remont wiatrołapów ( remont daszków, malowanie, wymiana posadzek , hydroizolacja pozioma ścian),
  • Wymieniono lampy na klatkach schodowych, w wiatrołapach i przed budynkami na lampy LED z czujnikami ruchu,
  • Zainstalowano w lokalach mieszkalnych elektroniczne podzielniki centralnego ogrzewania,
  • Obecnie finalizowane jest przedsięwzięcie dotyczące wymiany wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym.

Na osiedlach są obecnie 953 stanowiska parkingowe z czego:

• 486 stanowisk na os. Bobrek – Zachód w Cieszynie,

• 467 stanowisk na os. Pogwizdów.

Znacząca ilość miejsc parkingowych powstała w ostatnim dziesięcioleciu.

 

Na obu osiedlach znajdują się boiska sportowe do gry w piłkę nożną, siatkówkę , koszykówkę oraz place zabaw dla dzieci. Zapewniamy właściwą gospodarkę ekonomiczno – finansową nieruchomości. Działania windykacyjne prowadzone są w oparciu o szczegółową analizę zadłużeń. Przedsądowe wezwania do zapłaty poprzedzane są wezwaniami do polubownego załatwienia sprawy. Wobec czego mieszkańcy posiadają możliwość podpisania ugody w/s ratalnej spłaty zadłużenia. Podczas przeprowadzanych rozmów z dłużnikami, brana jest pod uwagę ich trudna sytuacja materialna wynikająca z problemów rodzinnych i zdrowotnych. Obecnie wskaźnik zadłużenia wynosi 4,38% w stosunku do naliczeń rocznych.

 

Zatrudniamy profesjonalną kadrę pracowniczą z dużym doświadczeniem w zarządzaniu i administrowaniem nieruchomościami. Potencjał kadrowy, zasoby finansowe oraz zaplecze materialne jakim dysponujemy zapewniają dalszy rozwój naszej Spółdzielni.

 

Jubileusz Spółdzielni staje się kolejnym wyzwaniem do szukania coraz lepszych i nowocześniejszych rozwiązań w zarządzaniu i rozwoju spółdzielni przy zachowaniu pełnej tożsamości spółdzielczej.

 

Obchody Jubileuszu 30-lecia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie

W dniu 24 maja 2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie. Przedmiotem obrad były sprawy związane z bieżącą działalnością Spółdzielni oraz obchody XXX-lecia powstania Spółdzielni. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach Pan Zbigniew Durczok, Senator RP Tadeusz Kopeć oraz członkowie i pracownicy Spółdzielni.

17 osób otrzymało odznaki „Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego” przyznawane przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie za aktywną działalność na rzecz organizacji spółdzielczej.

Ponadto 11 osób zostało wyróżnionych przez organy Spółdzielni za wieloletnie członkostwo i działalność na rzecz Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie.

siedziba Zarządu Spółdzielni Cieszyn ul. Bielska 84
os. Pogwizdów
os. Bobrek - Zachód w Cieszynie
  
 
E-mail
 
 
Realizacja: Agencja Marketingu internetowego Optimal IT